โรงหมากรุกในเซ็นทรัลพาร์ก และบทบาทของกีฬาหมากรุกในพื้นที่สาธารณะ
ชวนนึกภาพอนาคตของย่านธุรกิจ พื้นที่ที่ไม่ได้มีแค่การทำงาน
Schöneberg ย่านเกย์แห่งแรกของโลก และเมืองที่พัฒนาขึ้นจากชุมชน LGBTQ
‘Transformation เปลี่ยนผ่านประเทศไทย ผ่านพื้นที่สาธารณะ’ ถอดบทเรียนความร่วมมือจากภาครัฐ-ประชาชน เพิ่มกลไกและการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน 
London Open Gardens โปรเจกต์เปิดสวนลับ กว่า 100 แห่งของลอนดอน
ตึกยิ่งสูง เมืองยิ่งทรุด นิวยอร์กกับปัญหาเมืองจมจากอาคารระฟ้าในมหานคร
เปิดดาดฟ้าเป็นพื้นที่สาธารณะ จินตนาการภาพเมืองแง่มุมใหม่และความเป็นไปได้ไม่รู้จบของพื้นที่สาธารณะ
แมวตกตึกกับเมืองแนวตั้ง ปรากฎการณ์แมวหล่นจากที่สูงในเมืองใหญ่และความไม่ปลอดภัยของสัตว์เลี้ยง
previous arrow
next arrow

HIGHLIGHT