CITY CRACKER

วิ่งได้ตั้งแต่หน้าออฟฟิศ PCN แนวคิดเชื่อมพื้นที่สีเขียวเข้าด้วยกัน

“ออกจากบ้านมาเจอรถติด ขึ้นรถเมล์ดมควันไปประมาณครึ่งชั่วโมง กว่าเราจะถึง park ความขยันนั้น ความตั้งใจนั้น มันหายไปเยอะแล้ว”

PCN หรือ Park Connector Network คือการเชื่อมสวนแต่ละสวนที่อยู่ห่างกันให้คนสามารถเข้าถึงพื้นที่สีเขียวได้ง่ายที่สุด เส้นทางของ PCN เชื่อมไปตามถนนคลองและแม่น้ำเพื่อเชื่อมโยงสวนสาธารณะใหญ่ๆ ทั้งหมดของสิงคโปร์ ทำให้คนไม่ต้องอยู่บนถนนที่วุ่นวายเป็นเวลานานเกินไป และปัจจุบัน PCN ในประเทศสิงคโปร์ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 300 กิโลเมตร

City Cracker คุยกับ ‘อัครพล จงวัฒนโรจน์’ ภูมิสถาปนิกจากบริษัท Grant Associates บริษัทที่ออกแบบ Garden by the bay ในประเทศสิงคโปร์ ว่าการออกแบบเมืองที่ทำให้สวนต่างๆ เข้าถึงได้ง่ายและเชื่อมต่อเข้าหากันส่งผลกับคนเมืองอย่างไร

 

 

https://www.facebook.com/CityCracker/videos/2397601923623650/

Share :

Tags: