CITY CRACKER

กรุงโตเกียว​รื้อทางด่วน​เหนือสะพานนิฮงบาชิ เปิดภูมิทัศน์ให้กับพื้นที่เก่าแก่​ ตั้งแต่สมัยเอโดะ

กรุงโตเกียวเป็นอีกเมืองสำคัญที่กำลังปรับภูมิทัศน์อย่างแข็งขัน ส่วนหนึ่งคือการเปิดพื้นที่เช่นเพิ่มพื้นที่สีเขียวและพื้นที่กิจกรรมใหม่ๆ ขนาดใหญ่ เช่นการปรับสวนโยโยกิ ล่าสุดประเด็นเรื่องทางด่วน คือการสร้างทางยกระดับที่ส่งผลกระทบต่อเมืองก็เป็นอีกหนึ่งการปรับปรุงเมือง คือทางกรุงโตเกียวและบริษัททางด่วนได้ลงมือรื้อถอนทางยกระดับที่ทอดตัวอยู่เหนือสะพานนิฮงบาชิ สะพานสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกรุงโตเกียวตั้งแต่ยังเป็นยุคเอโดะที่มีการต่อสู้เรียกร้องประเด็นเรื่องทางด่วนมาอย่างยาวนาน

ย่านนิฮงบาชิถือเป็นย่านการค้าและย่านประวัติศาสตร์สำคัญ​ สะพานนิฮงบาชิเอง​โดยตัวพื้นที่และการใช้งานนับว่าเป็นสะพานโบราณที่เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสำคัญตั้งแต่สมัยเอโดะที่​เรียกว่า​ Tokaido Road เส้นทางสำคัญที่เชื่อมระหว่างกรุงโตเกียว (หรือเอโดะในตอนนั้น) กับเมืองเกียวโต สะพานแห่งนี้มีอายุเก่าแก่ตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 17 โดยตัวสะพานที่สร้างด้วยหินที่ยังใช้งานในปัจจุบันนี้สร้างขึ้นในปี 1911 และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติของชาติด้านวัฒนธรรม

สำหรับทางด่วนที่สร้างทอดข้ามสะพานโบราณ สร้างขึ้นใน​ ปี​ 1964 สำหรับงานโตเกียวโอลิมปิก เป็นโครงข่ายเส้นทางที่เชื่อมเข้าสู่สนามบินฮาเนดะ โดยสะพานนี้มีการประท้วงต่อต้านเนื่องจากสะพานสูงเกือบ 50 เมตรบดบังภูมิทัศน์ของย่านและของสะพานประวัติศาสตร์​ ในปี 2001 ทางรัฐมนตรีกระทรวงที่ดินและสาธารณูปโภค (Land Minister) ได้ลงนามว่าจะปรับเส้นทางทางด่วนใหม่และรื้อถอนทางด่วนเดิมลง แต่ด้วยราคาโครงการที่ค่อนข้างสูงจึงยังไม่มีการดำเนินการยืดเยื้อจนในปี 2018

จนล่าสุด​ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนเส้นทางทางด่วนโดยจะปรับเส้นทางจากทางลอยฟ้าเป็นอุโมงค์ใต้ดิน​ โครงการปรับปรุงและรื้อถอนทางด่วนมีมูลค่า 3​ แสน​ 2​ หมื่นล้านเยน​หรือราว 2​ พันล้านเหรียญสหรัฐ และนับเป็นครั้งแรกที่แสงจะทอดลงสู่สะพานโบราณนับจากการพัฒนาในยุคโตเกียวโอลิมปิกที่การพัฒนาเน้นสร้างทางด่วนที่มักทอดโครงสร้างลงในพื้นที่แม่น้ำและคลองเพื่อลดขั้นตอนการต่อรองเรื่องการเวนคืนลง​ แน่นอนว่าทางด่วนถือเป็นอีกหนึ่งโครงสร้างขนาดใหญ่ที่ส่งผลกับเนื้อเมือง กับภูมิทัศน์ และกับระบบนิเวศและพื้นที่ชุมชนของย่านนั้นๆ 

โครงการปรับเส้นทางและภูมิทัศน์จะประกอบด้วยการสร้างทางใต้ดินระยะราว​ 1.1 กิโลเมตร​พร้อมกับการรื้อถอนทางด่วนที่มีระยะราว​ 1.8 กิโลเมตร​ โดยประมาณระยะเวลาการรื้อทางด่วนจะแล้วเสร็จในปีเดือนมีนาคมปี 2041

 

อ้างอิงข้อมูลจาก

japantimes.co.jp

timeout.com

Share :