CITY CRACKER

HKSAR Government Headquarters คำสัญญาของรัฐบาลในงานสถาปัตยกรรม

ช่วงนี้ฮ่องกงกำลังมีการประท้วงใหญ่ที่กำลังนำไปสู่เหตุการณ์ความรุนแรง การประท้วงที่มีชนวนจากกฏหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนและความตึงเครียดระหว่างจีนและฮ่องที่มีมาอย่างยาวนานนี้ได้รับการนิยามว่าเป็นการประท้วงที่ใหญ่ที่สุดในประวัศติาสตร์ ในบางภาพของการประท้วเราจะเห็นตึก HKSAR Government Headquarters หรือตึกที่ทำการรัฐบาล เป็นตึกหน้าตาทันสมัยทรงสี่เหลี่ยมเป็นแบคกราวด์ของการประท้วงใหญ่นี้

 

ตึกที่ทำการรัฐบาลฮ่องกงเป็นโปรเจคทางสถาปัตยกรรมก่อสร้างเมื่อปี 2011 ตัวตึกเป็นสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ดูเข้ากับเกาะฮ่องกง  ตัวอาคารทำหน้าที่สำคัญในการบริหารปกครองฮ่องกง ในทุกๆ สถาปัตยกรรมล้วนมีความหมาย ในตึกทรงล้ำสมัยที่ทำให้ที่กำกับแลดูแลเกาะเล็กๆ ที่สำคัญกับระบบเศรษฐกิจของโลกใบนี้ก็มีความหมายและคำสัญญาที่ทางรัฐบาลมอบให้กับชาวเมืองไว้ด้วยเช่นกัน  หนึ่งในจุดเด่นสำคัญของอาคารคือการบรรจบกันของอาคารที่พอดูไกลๆ แล้วมีหน้าตาเหมือนประตูขนาดยักษ์ที่ยืนอยู่บนสวนสาธารณะขนาดใหญ่ เป็นคำมั่นที่ภาครัฐมอบให้กับเมืองฮ่องกงผ่านหลัก 4 ประการ คือ การเข้าถึงได้ (openness), ความรื่นรมย์ (enjoyment) ความยั่งยืน (sustainability) และการเชื่อมต่อกันของผู้คน (communication)

 

พื้นที่ทางประวัติศาสตร์

rocco.hk

ตึก HKSAR ถือเป็นอีกอาคารสำคัญของเกาะฮ่องกง ตัวอาคารเป็นที่ตั้งของอำนาจบริหารสูงสุดของเขตปกครองพิเศษนี้พร้อมกับเป็นส่วนนิติบัญญัติ ทำหน้าที่รับรองและออกกฏหมายสำคัญต่างๆ อาคารนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่ Tamar อันเป็นท่าเรือทางการทหารเก่า ความเท่ของตัวอาคารนี้อยู่ที่การวางตึกให้เหมือนกับกรอบประตูที่หันหน้าสู่อ่าว โดยพื้นที่รอบๆ ปูด้วยสวนสีเขียว ตึกเท่ๆ นี้บรรจุไว้ด้วยความหมายลึกซึ้งที่ทำหน้าที่ประสานสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ท้องฟ้าสีฟ้า หญ้าสีเขียว มหานครและผู้คนไว้ด้วยกัน แนวคิดทั้งสี่มีคำนิยามคือ Openness- Door always open, Enjoyment- Land always green, Sustainablility- Sky will be blue และ Communication- People will be connected

 

ประตูที่เปิดเสมอ

theplan.it and chinese-architects.com

นอกจากหน้าตาตึกที่ดูคล้ายซุ้มประตูขนาดยักษ์ทอดระหว่างอ่าววิคตอเรียเสมือนทางเข้าสู่ตัวเมืองของฮ่องกงแล้ว งานออกแบบส่วนอื่นๆ ยังเน้นไปที่ความโปร่งโล่ง ตั้งแต่ตัวอาคารที่เปิดขึ้นท้องฟ้า กระจกใส การออกแบบอาคารรัฐบาลดูจะเป็นเทรนที่เน้น ‘การมองเห็น’ และ ‘ความโปร่งใส่’ ด้วยการเปิดโล่ง ปรัชญาสำคัญในการออกแบบนี้สะท้อนความคิดสำคัญสองแง่คือ ฮ่องกงจะเปิดรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลาย และอีกแง่หนึ่งคือความภูมิใจในความโปร่งใสตรวจสอบได้ของรัฐบาล

 

ดินแดนสีเขียว

nl.qwerty.wiki

ฮ่องกงดูจะเป็นอีกหนึ่งเมืองใหญ่ที่มองว่าในเมืองอันวุ่นวาย พื้นที่สวนและพื้นที่เขียวๆ เป็นปัจจัยสำคัญของความสุขประชากร ตัวโครงการนอกจากจะให้ความสำคัญกับอาคารแล้ว ยังให้ความสำคัญกับการออกแบบภูมิทัศน์ ตึกทรงทันสมัยตั้งอยู่บนสวนสาธารณะหรือ Green Carpet ที่ทอดลอดประตูยักษ์ไปสู่อ่าวและท้องทะเล ตัวอาคารแห่งนี้จึงไม่ได้ทำหน้าที่บริหารหรือบังคับใช้กฏหมายเพียงอย่างเดียว แต่ยังทำหน้าที่ให้ความรื่นรมย์กับพลเมืองอีกด้วย

 

ท้องฟ้าสดใส

architizer.com

พอเป็นเมืองใหญ่ นอกจากมิติทางเศรษฐกิจและความมั่งคั่งแล้วต้องมีความยั่งยืนด้วย คำว่าท้องฟ้าสดใสหมายถึงคำมั่นของรัฐบาลที่จะทำให้ท้องฟ้าของฮ่องกงสดใสผ่านงานออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้องและประหยัดพลังงาน ด้วยความโล่งของสถาปัตยกรรม ตัวตึกจึงเน้นที่การถ่ายเทของลมและอากาศ มีการใช้ระบบปิดผิวอาคารที่เน้นงานออกแบบเพื่อความยั่งยืน

 

เชื่อมต่อผู้คน

architizer.com

ภาพรวมของอาคารเน้นการออกแบบที่แสดงถึงความ ‘เชื่อมโยง’ ที่เน้นการสร้างการเชื่อมต่อกันระหว่างผู้คน ในระดับภูมิทัศน์ เราจะเห็นความต่อเนื่องระหว่างพื้นที่เขียวๆ ของเมือง และพื้นที่อ่าวสีฟ้า ตัวอาคารเองก็แสดงถึงการแตะกัน หมายถึงการเชื่อมต่อระหว่างอำนาจบริหารและอำนาจนิติบัญญัติที่แม้ว่าทั้งคู่จะทำงานอย่างเป็นเอกเทศ แต่ก็มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน

 

Cover by Thitaporn Waiudomwut
Share :