CITY CRACKER

ให้พื้นที่สาธารณะ เชื่อมต่อเด็กๆ กับเสียงเพลง Children Music Venue พื้นที่ทางดนตรีของวัยรุ่นฟันน้ำนม

กระแสเพลง ‘ทรงอย่างแบด’ ได้กลายเป็นเพลงฮิต และวงร็อกก็กลายเป็นหัวหน้าแก๊งวัยรุ่นฟันน้ำนม ในความน่ารักของเด็กและปรากฏการณ์ทางสังคม ก็เกิดความต้องการที่น่าสนใจขึ้นคือผู้ปกครองและเด็กๆ อยากฟังดนตรีสดจากวงที่พวกเขาชื่นชอบ

 

ในทางกลับกัน กลายเป็นว่าพื้นที่ทางดนตรีมักถูกผูกเข้ากับพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจตอนกลางคืน โดยทั่วไปแล้วพื้นที่ทางดนตรี ด้วยตัวกิจกรรมเองก็มักมีเสียงที่ดังเกินไป ซึ่งอาจส่งผลเสียกับเด็กๆ ได้ พื้นที่ทางดนตรีจึงไม่ค่อยถูกโยงเข้ากับเด็กๆ เท่าไหร่นัก แต่ทว่า ดนตรีมีส่วนสัมพันธ์กับการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กๆ ส่งเสริมการรับรู้และรสนิยมในเวลาต่อมา นอกจากนี้ดนตรียังสัมพันธ์กับทักษะ เช่น การฟัง ไปจนถึงการเรียนรู้ผ่านการเล่นที่มีดนตรี เสียงและเครื่องดนตรีเป็นส่วนประกอบ ในมิติของพื้นที่สาธารณะ การออกแบบและสร้างพื้นที่สาธารณะทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะศูนย์วัฒนธรรม (cultural center) ที่มีเยาวชนเป็นกลุ่มเป้าหมาย คือเป็นพื้นที่เพื่อส่งเสริมและฟูมฟักทักษะทางวัฒนธรรม มีศูนย์แสดงภาพ ดนตรี สตูดิโอ กิจกรรมเวิร์กชอปที่ผสมผสานเข้ากับสวนหรือพื้นที่สาธารณะ ก็กำลังเป็นกระแสที่หลายเมืองใหญ่ใช้เพื่อพัฒนาเมืองและผู้คน

 

ด้วยกระแสและข้อคำนึงเรื่องเด็กๆ ที่อยากจะมีพื้นที่ที่สัมพันธ์กับดนตรี เป็นไปได้ไหมที่เราเองจะเปิดและคิดพื้นที่ที่เชื่อมโยงเด็กๆ กับเพลง กับดนตรีที่พวกเขาชื่นชอบ เป็นพื้นที่ที่มีเสียงเพลง มีดนตรีและมีการเล่นเพื่อทั้งความรื่นรมย์และพัฒนาการ City Cracker ชวนวาดภาพพื้นที่ที่เต็มไปด้วยเสียงดนตรีและเสียงหัวเราะจากเด็กๆ โดยได้แนวคิดจากศูนย์วัฒนธรรมและพื้นที่ทางวัฒนธรรมใหม่ เช่น ศูนย์วัฒนธรรมที่รวมสวน ศิลปะและวัยรุ่นที่เซินเจิ้น ศูนย์วัฒนธรรมขนาดใหญ่ที่แมนเชสเตอร์ ไปจนถึงพื้นที่ เช่น โรงละครสำหรับเด็ก และสวนกระตุ้นผัสสะจากการเล่นและเสียงดนตรี

 

Daytime Auditorium Hall

ถ้าเรามีพื้นที่ทางดนตรีโดยมีเป้าหมายเป็นเด็กๆ ในพื้นที่เราอาจต้องมีฮอลล์สำหรับการจัดแสดงคอนเสิร์ต หรือฟังดนตรี แต่ความพิเศษของพื้นที่คือเมื่อเป็นพื้นที่ของเด็กๆ คอนเสิร์ตฮอลล์อาจมีความลำลอง และเป็นพื้นที่แสดงดนตรีที่มีการแสดงในเวลากลางวันเป็นหลัก การออกแบบเราอาจเน้นไปที่การใช้แสงธรรมชาติที่มีความละมุนละไมเข้ามาสร้างความรู้สึกอบอุ่นสบาย ช่วยสร้างความรู้สึกที่ดีให้กับเด็กๆ เชื่อมต่อกับพื้นที่ด้านนอกที่เน้นความเป็นธรรมชาติและพื้นที่สวน อย่างไรก็ตาม ด้วยการเป็นพื้นที่เฉพาะ เราอาจต้องให้ความสำคัญกับระบบเสียงที่มีความพอเหมาะ เช่น อาจใช้เกณฑ์ขององค์กรอนามัยโลกในการควบคุมความดังโดยสัมพันธ์กับระยะเวลาของกิจกรรม เพื่อป้องกันการอยู่ในพื้นที่ที่เสียงดังจนเกินไป

 

Limitless Children Theater

ในหลายประเทศมีโรงละครสำหรับเด็ก Children’s theatre เป็นพื้นที่แสดงที่ครอบคลุมศิลปะหลายแขนง และสัมพันธ์กับหลายรูปแบบการแสดง เป็นโรงละครที่ออกแบบให้มีการแสดงที่เหมาะกับเด็กๆ และครอบครัว หลายครั้งพื้นที่เหล่านี้มักเน้นการเข้าไปมีส่วนร่วมของเด็กๆ เช่น การแสดงละครสัตว์ การแสดงนิทานและละครเวทีต่างๆ ที่เด็กๆ เข้าไปร่วมแสดงหรือเดินเข้าไปในฉากได้ พื้นที่ในอาคารของศูนย์แสดงจึงอาจเน้นการออกแบบที่ยืดหยุ่น ไม่แบ่งแยกเวทีกับผู้ชม โดยในหลายเมืองใหญ่ก็เริ่มออกแบบพื้นที่แสดงศิลปะและศิลปะการแสดงที่มีความยืดหยุ่น สามารถจัดแบ่งพื้นที่ได้หลากหลาย ความหลากหลายและการเข้าร่วมกับการแสดงเป็นการสร้างพื้นที่ในจินตนาการที่กระตุ้นจินตนาการและพัฒนาการของเด็กๆ ได้อย่างไม่รู้จบ

 

Meadow of Music

สวนสาธารณะในสมัยก่อนมีเสียงดนตรีเป็นส่วนประกอบ ในยุคหนึ่งสวนมักมีศาลาแสดงดนตรีเป็นเหมือนศูนย์กลางของสวน การเข้ามาฟังดนตรีในสวนนับเป็นกิจกรรมประจำวันหยุดพักผ่อนของคนเมือง การแสดงดนตรีในสวนยังเหมาะสมกับการได้ฟังดนตรีของเด็กๆ เนื่องจากเป็นพื้นที่ทางดนตรีที่มีความสบายๆ ไม่ถูกจำกัดในพื้นที่แคบๆ เด็กๆ อาจส่งเสียงหรือวิ่งเล่นได้ภายใต้แสงแดดและร่มไม้ พื้นที่แสดงนี้จึงอาจออกแบบให้อยู่บนพื้นที่สนามหญ้า อาจมีลักษณะเป็นเนินลดหลั่น มีทุ่งที่มีพืชคลุม มีดอกไม้ใบใหญ่ เป็นสนามเล่นที่คลอไปด้วยเสียงเพลงและเสียงหัวเราะของเด็กๆ

 

Sensory Music Playground

ดนตรีกับเด็กๆ โดยเฉพาะในพื้นที่สวนและพื้นที่สาธารณะเป็นสิ่งที่สัมพันธ์กัน ในการออกแบบพื้นที่สวนสาธารณะ อุปกรณ์การเล่นและกิจกรรมของเด็กๆ แนวคิดเรื่องสนามเด็กเล่นเพื่อกระตุ้นผัสสะ หรือ Sensory Playground มักจะมีเสียงอยู่ในส่วนหนึ่งของประสาทสัมผัสที่เด็กๆ สามารถเล่นและเรียนรู้ได้ ดังนั้นพื้นที่ทางดนตรีอาจจัดให้มีสนามเด็กเล่นที่มีตีมหลักเป็นดนตรีและเสียงเพลง มีเครื่องดนตรี มีการเล่นที่สัมพันธ์กับการเคาะ กับระบบเสียงต่างๆ ทำให้เด็กๆ ได้เรียนรู้เรื่องระดับเสียง ตัวโน้ต รวมถึงการได้เล่นร่วมกันเหมือนกับการเล่นดนตรีที่ช่วยส่งเสริมมิติทางสังคมและการทำงานร่วมกัน

 

Enchanted Forest

กระแสการสร้างสวนป่าและการมองเห็นประโยชน์ของป่ากำลังเป็นกระแสหลัก ในมิติสิ่งแวดล้อมของเมืองที่ช่วยเยียวยามนุษย์ในหลายแง่ มีรายงานว่าการอาบป่าสัมพันธ์กับการที่มนุษย์ได้รับสารพิเศษจากหมู่แมกไม้ การที่เด็กๆ ได้อยู่ในพื้นที่ป่า ท่ามกลางธรรมชาติทำให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ต่อธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ นอกจากมิติทางสุขภาพกายและใจแล้ว เราอาจจัดกิจกรรมในพื้นที่ป่าที่อาจออกแบบเป็นป่าต้องมนต์ ช่วยให้เด็กๆ รักธรรมชาติ เปิดจินตนาการในพื้นที่เฉพาะ เป็นป่ามหัศจรรย์ที่มีเสียงเพลงและกิจกรรมต่างๆ ให้เด็กๆ ได้ทั้งฟังเสียงต้นไม้ร้องเพลง ปีนป่ายขึ้นบนบ้านต้นไม้ และเล่นกับสรรพสัตว์น้อยใหญ่

 

อ้างอิงข้อมูลจาก

cdn.who.int

louisapenfold.com

 playgroundcentre.com

playmatters.org.au

Share :