CITY CRACKER

Green Bangkok 2030 จาก 6.9 ตารางเมตรต่อคน สู่การเป็นมหานครสีเขียว

จากประเด็นเรื่องปริมาณพื้นที่สีเขียว นโยบายในการเพิ่มพื้นที่ป่า และพื้นที่สีเขียวตามยุทธศาสตร์ชาติ รวมไปถึงความตกลงปารีส (Paris Agreement) และความตกลงปารีสที่ไทยได้เซ็นเข้าร่วมว่าจะควบคุมอุณหภูมิให้ไม่เกิน 1.5 องศา

ล่าสุด เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (15 ธ.ค.) ทางกทม. ร่วมกับ ปตท. และภาคีเครือข่าย We Park และ Big Trees  ประกาศ โครงการ Green Bangkok 2030 เพื่อเพิ่มปริมาณพื้นที่สีเขียว ภายในปี 2030 ทั้งปริมาณพื้นที่ร่มไม้ต่อเมือง การเข้าถึง และพื้นที่สีเขียวต่อประชาชน  พิธีประกาศเจตนารมณ์นี้ จัดขึ้นที่ สวนวชิรเบญจทัศ หรือสวนรถไฟ ภายในงานมีกิจกรรมเสวนา การเวิร์กชอป จากผู้เชี่ยวชาญ และศิลปินดารา รวมถึงมินิคอนเสิร์ตจากลุลาและ ซีซันไฟว์อีกด้วย

 

พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม.

 

พื้นที่สีเขียว 10 ตารางเมตร/คน

หากวัดขนาดพื้นที่สีเขียวต่อคน เราชาวกรุงเทพฯ ก็มีพื้นที่สีเขียวเพียง 6.9 ตารางเมตร/คน  จากทั้งหมด 39.2 ตารางกิโลเมตร  และตามเป้าหมายของกทม. ที่ต้องการเพิ่มให้เป็น 10 ตร.ม. ต่อคน เท่ากับว่า กทม. เองต้องเพิ่มพื้นที่สีเขียวอีก 1.1 หมื่นไร่

 

สามารถเข้าถึงพื้นที่สีเขียวได้ในระยะ 400 เมตร

แค่เพิ่มพื้นที่สีเขียวอาจจะยังไม่พอ UN habitat ได้ออกเกณฑ์ใหม่เรื่องระยะการเข้าถึงพื้นที่สีเขียวขึ้นมาว่า พื้นที่สีเขียวนั้นควรเข้าถึงได้ในระยะ 400-800 เมตร หรือ 5- 10 นาที ซึ่งปัจจุบันกรุงเทพมหานครของเรามีพื้นที่ที่สามารถเข้าถึงได้โดยอิสระ คือใครก็สามารถเข้าไปได้ในระยะ 400 เมตรเพียง 13 %  ดังนั้นโครงการ Green Bangkok 2030 จึงต้องการกระจายการเข้าถึงพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้น โดยคาดว่าจะเพิ่มให้เป็น 50 % ภายในปี 2030

 

เพิ่มพื้นที่ร่มไม้ต่อพื้นที่เมือง 1.3 แสนไร่

จากการวิเคราะห์พื้นที่ร่มไม้ในเมืองจากภาพถ่ายดาวเทียม ด้วยเครื่อง Machine Learning พบว่าปัจจุบันเรามีพื้นที่ร่มไม้ หต่อพื้นที่เมือง ประมาณ 17 % เท่านั้น โดยแบ่งเป็นเขตกรุงเทพชั้นใน 16.5 % และเขตชั้นนอก 16.8 % ภายในปี 2030 ทางกทม.ต้องการเพิ่มพื้นที่ร่มไม้ให้เป็น 30 % ของพื้นที่เมือง หรือประมาณ 1.3 แสนไร่

ตอนนี้ทางกทม. ได้มีพื้นที่นำร่องทั้งหมด 11 แห่ง เช่น สวนสาธารณะบริเวณทางแยกต่างระดับถนนร่มเกล้ากับถนนเจ้าคุณทหาร สวนสาธารณะภายในสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร  ภูมิทัศน์ทางเท้าริมถนนพหลโยธิน พื้นที่ใต้ทางด่วนศรีรัช – วงแหวนรอบนอก (บริเวณหน้าสถานีรถไฟฟ้าบางซ่อน)  เป็นต้น

 

โปรเจกต์ Green Bangkok 2030 ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าร่วมโครงการด้วย หากใครต้องการบริจาคที่ดินของตนเองเป็นพื้นที่สีเขียวก็สามารถติดต่อได้ที่ ชั้น 2 และ 3 ศูนย์การค้าเอราวัณแบงค็อก หรือที่ แฟนเพจ Green Bangkok 2030

Share :