CITY CRACKER

Galveston Bay Park​ โปรเจกต์เกาะสวนยักษ์ในเท็กซัส ออกแบบเป็นแนวป้องกันชายฝั่งและรับพายุเฮอริเคน​

ที่เมืองฮิวสตัน (Houston) รัฐเท็กซัสมีอ่าวสำคัญที่ชื่อ กัสเวสตัน (Galveston Bay) มีลักษณะเป็นปากแม่น้ำขนาดใหญ่​ ตัวอ่าวแห่งนี้เป็นพื้นที่สำคัญของรัฐเท็กซัสและเมืองฮิวสตัน​ เป็นพื้นที่ตั้งถิ่นฐานเก่าแก่ เป็นเมืองท่า และที่สำคัญปัจจุบันอ่าวแห่งนี้เป็นที่ตั้งของพื้นที่อุตสาหกรรมกลุ่มปิโตรเคมีที่มีสัดส่วนการผลิตน้ำมันให้อเมริกาเป็นสัดส่วนสูงถึง​ 36% ดังนั้นด้วยภาวะความเปลี่ยนแปลงเชิงภูมิอากาศที่ทำให้เกิดพายุและภาวะน้ำขึ้นจากพายุ​ พื้นที่แห่งนี้จึงกลายเป็นจุดเสี่ยงและพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญ ที่หากเสียหายจากภัยธรรมชาติ นอกจากจะส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและพื้นที่เมืองในชายฝั่งแล้ว ยังอาจกระทบถึงระดับความมั่งคงของประเทศด้วย​ ตรงนี้จึงเกิดข้อเสนอเป็นโปรเจกต์สวน​ Galveston Bay Park​ โปรเจกต์ที่นับได้ว่าเป็นการลงทุนสาธารณูปโภคสีเขียวที่อาจจะใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ

โปรเจกต์สวนขนาดใหญ่บนอ่าวกัลเวสตันปัจจุบันยังอยู่ในขั้นพัฒนาและระดมทุนอยู่​ โดยตัวสวนเป็นข้อเสนอจากศูนย์ศึกษาและทำนายเกี่ยวกับภัยพิบัติและพายุจาก​ Rice University โดยปัจจุบันภาวะการเปลี่ยนแปลงเชิงภูมิอากาศทำให้เกิดพายุเฮอริเคนและคลื่นซัดฝั่งที่รุนแรงและบ่อยครั้งขึ้น​ ด้วยความร่วมมือของศูนย์และ U.S. Army Corps of Engineers จึงนำเสนอแนวทางการป้องกันพื้นที่ชายฝั่งด้วยการเสนอให้สร้างสวนลอยน้ำขนาดใหญ่​มีลักษณะเป็นเกาะแนวยาวที่ลอยขวางอยู่ในทำเล ทำหน้าที่เป็นเหมือนกำแพงขนาดใหญ่ที่จะป้องกันบริเวณอ่าวจากพายุที่อาจเกิดขึ้น

ตามแผนที่เสนอคือตัวสวนบนเกาะที่จะเป็นกำแพงสีเขียวยักษ์จะมีพื้นที่ราว​ 10,000 เอเคอร์​ เป็นการใช้พื้นที่สีเขียวขนาดมหึมาในการแก้ปัญหาและสร้างความยืดหยุ่นเพื่อรับมือและแก้ปัญหาของเมืองในแทบทุกด้าน ตั้งแต่การเป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่เพื่อรับมือภัยพิบัติ​ รับและฟอกทำความสะอาดน้ำ ชะลอความแรงของพายุ​ สวนและเกาะจะออกแบบโดยเน้นความหลากหลายทางชีวภาพ​ เป็นจุดพักของนกอพยพ เป็นพื้นที่สำหรับหอยนางรม 

ตัวสวนและเกาะยักษ์นี้เป็นโปรเจกต์ที่สัมพันธ์กับข้อเสนอและแผนพัฒนาที่สัมพันธ์กับหลายด้านทั้งเศรษฐกิจชายฝั่งที่มีการศึกษาและเสนอให้ขุดเปิดพื้นที่ปากแม่น้ำให้กว้างขึ้นเพื่อให้เรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่เข้าถึงอ่าวได้และตัวตะกอนและดินเลนที่ขุดเพื่อเปิดปากแม่น้ำก็จะเพียงพอในการสร้างเกาะและสวนลอยน้ำ

นอกจากนี้พื้นที่อ่าวและเมืองท่า​ ทางคณะวิจัยยังรายงานถึงปัญหาการขาดพื้นที่สีเขียวและพื้นที่ธรรมที่สาธารณะเข้าถึงได้ กล่าวคือแม้ว่าจะเป็นชุมชนบริเวณอ่าวแต่พื้นที่เช่นพื้นที่ริมน้ำนั้นก็มักจะเข้าถึงไม่ได้ เป็นจุด​จอด​เรือ​ พื้นที่อุตสาหกรรมและพื้นที่เอกชน งานศึกษารายงานว่าบริเวณอ่านมีพื้นที่สีเขียวที่เข้าถึงได้ที่ 500​ เอเคอร์ ​โดยสวนแห่งนี้ก็จะกลายเป็นพื้นที่เปิดโล่ง พื้นที่สีเขียวและพื้นที่สาธารณะใหม่ที่ใหญ่​และมีความเฉพาะตัว​ สามารถรองรับกิจกรรมอันหลากหลายต่อไปของเมือง​ เพิ่มพื้นที่สีเขียวและพื้นที่สาธารณะมหึมาถึง​ 10,000​ เอเคอร์

ปัจจุบันโปรเจกต์​ Galveston Bay Park​ ยังอยู่ในขั้นพัฒนาโครงการและกำลังอยู่ในระหว่างการระดมทุนจากชุมชนและภาคธุรกิจในท้องที่ ซึ่งโครงการสวนยักษ์นี้นับเป็นอีกหนึ่งข้อเสนอที่มองเห็นผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเชิงภูมิอากาศโดยเฉพาะบริเวณชายฝั่งที่เป็นพื้นที่เปราะบางเป็นพิเศษโดยเลือกใช้สาธารณูปโภคสีเขียวเพื่อรับมือกับภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้น​ และถ้าสวนแห่งนี้เกิดขึ้นจริงก็จะนับว่าเป็นโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคสีเขียวที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐ​ ประเมินมูลค่าโครงการราว 2​ พันล้านเหรียญสหรัฐ​ฯ โดยสวน​ Galveston Bay Park​ เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาสาธารณูปโภคที่เกี่ยวกับภับพิบัติของบริเวณอ่าน

อ้างอิงข้อมูลจาก

news.rice.edu

rogersarchitects.com

weforum.org

seabrooktx.gov

 

Share :