CITY CRACKER

จิตใจนั้นเปราะบาง เยียวยาความเศร้าด้วยสถาปัตยกรรมและนวัตกรรมที่เข้าใจความเจ็บป่วย

ปัจจุบันเรื่องสุขภาพจิตถือว่าสำคัญและละเอียดอ่อนเป็นอย่าง เมื่อเราเข้าใจว่าเรื่องของจิตใจ และภาวะความเจ็บป่วยทางจิตใจเป็นเรื่องซับซ้อน การรักษาจึงไม่ได้จำกัดอยู่แค่การพบแพทย์หรือรับประทานยา หากแต่ต้องประยุกต์ศาสตร์ด้านอื่นเข้ามาใช้เพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้น ทางการแพทย์จึงเริ่มตระหนักถึงการรักษาเยียวยาจิตใจด้วยการนำศาสตร์อื่นๆ อย่างด้านสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ร่วมกัน

สถาปัตยกรรมถือเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เข้ามามีบทบาทในทางการแพทย์ เพราะการออกแบบอาคาร และสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบๆ ให้เต็มไปด้วยธรรมชาติ ก็สามารถช่วยในกระบวนการรักษาเยียวยาได้เช่นกัน แม้แต่การสร้างแอพพลิเคชั่นมาเพื่อให้เข้าถึงการรักษาได้ง่ายขึ้น ก็เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมใหม่ที่เป็นทางเลือกในการเข้าถึงการรักษา หากพูดถึงหลายคนก็ต้องสงสัยว่าสิ่งนี้จะเข้ามามีบทบาทในการรักษาเยียวยาได้อย่างไร จริงๆ เกือบแทบทุกศาสตร์ทุกแขนงต่างมีผลเชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออก

ล่าสุดเมื่อวันที่ 27 สิงหาคมที่ผ่านมา ทาง Yothi Medical Innovation District (YMID) หรือ ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี ได้จัดงานเสวนา MEDTALKS x ARCHITECTURE ภายใต้หัวข้อ  ‘Therapeutic Design สถาปัตยกรรมบำบัด’ โดยมี ผศ.นพ.ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์ศรี (แพทย์และอาจารย์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ทพญ.กัญจน์ภัสสร สุริยาแสงเพ็ชร์ (ผู้ก่อตั้งแอพพลิเคชั่น ooca แอพพลิเคชั่นปรึกษาแพทย์ออนไลน์) และอาจารย์ยิ่งยง ปุณโณปถัมภ์ (สถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อมและอาจารย์ประจำหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันอาศรมศิลป์ – Arsom Silp Institute of the Arts) ได้มาร่วมแชร์องค์ความรู้ของศาสตร์แต่ละด้านในการนำมาประยุกต์ใช้กับกระบวนการรักษาทางการแพทย์

 

emeraldpsychiatry.com 

 

ประยุกต์งานออกแบบทางสถาปัตยกรรมสู่การบำบัดรักษาทางการแพทย์

หลายครั้งที่คนเรามีความเศร้า รู้สึกไม่สบายใจ จนอาจเกิดเป็นความทุกข์ การได้นั่งคุยและบอกเล่าเรื่องราวให้คนหนึ่งคนใดฟังก็อาจช่วยให้รู้สึกดีขึ้นได้ หรือการได้ไปเที่ยว ได้อยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ดี ต่างเป็นวิธีการที่ทำให้จิตใจสงบและผ่อนคลายขึ้นได้ไม่มากก็น้อย ซึ่งอาจารย์ยิ่งยงเองก็ได้สรุปองค์รวมของสถาปัตยกรรมให้เข้าใจว่าการออกแบบ กระทั่งการจัดพื้นที่ของโรงพยาบาลสามารถดึงดูดให้ผู้คนอยากเข้าบริการได้

ตั้งแต่เรื่องสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรและเต็มไปด้วยต้นไม้ หรือการใช้ธรรมชาติบำบัด ปริศนาแห่งโรเชโตที่ว่าด้วยการอยู่ในชุมชนที่ดีส่งผลให้มีสุขภาพและความเป็นอยู่ดีตามด้วย สถาปัตยกรรมบำบัดที่ไม่ใช่แค่เรื่องของอาคาร แต่เป็นการออกแบบโรงพยาบาลให้เหมือนบ้านเพื่อให้ผู้ใช้บริการรู้สึกถึงความอบอุ่นและความปลอดภัย จิตบำบัดที่มุ่งรักษาคนมากกว่าการรักษาโรค และสุดท้ายคือเรื่องกิจกรรมบำบัด ที่ให้ผู้ป่วยได้ออกมาทำกิจกรรมเวิร์กช็อปต่างๆ กระทั่งการทำงานศิลปะ เพื่อให้ผู้ป่วยได้ผ่อนคลายและเพิ่มความสุข

“สถาปัตยกรรมมันไม่ใช่แค่ตึก แต่คือการที่ธรรมชาติได้เข้ามาร่วมกับสถาปัตยกรรม หรือการเปิดพื้นที่สถาปัตยกรรมให้ธรรมชาติ การทำให้สถาปัตยกรรมเป็นพื้นที่สำหรับคน เป็นพื้นที่ที่มีกิจกรรม เป็นพื้นที่ที่ให้ความรู้สึกอบอุ่น ไม่แปลกแยก และรู้สึกคุ้นเคย เพราะตัวกิจกรรมกับความเป็นมิตรคือสิ่งสำคัญในแง่ชีวิตของมนุษย์” อาจารย์ยิ่งยงกล่าวก่อนจะยกตัวอย่างให้เห็นถึงงานออกแบบโรงพยาบาลราชพฤกษ์ ขอนแก่น ที่นำความรู้ด้านสถาปัตยกรรมมาประยุกต์ใช้กับการรักษาทางการแพทย์

 

za.in.th

 

สร้างนวัตกรรมใหม่ด้วยความเข้าใจ เพื่อก้าวผ่านคำว่า ‘กลัว’ และ ‘ไม่กล้า’

ความกลัวและความไม่กล้า ถือว่าเป็นอุปสรรคที่ขวางกั้นผู้คนให้ไม่กล้าเข้าไปโรงพยาบาล ด้วยบรรยากาศที่ไม่เป็นมิตร หรือการไปโรงพยาบาลที่อาจหมายถึงความป่วยไข้ และไม่รู้ว่าจะเริ่มเยียวสิ่งที่เป็นจากตรงไหน นอกจากงานออกแบบที่เป็นด้านสถาปัตยกรรม อีกหนึ่งนวัตกรรมที่มีบทบาทในการช่วยรักษาเยียวยาผู้ป่วย และช่วยเพิ่มช่องทางในการรักษาเยียวยาก็คือแอพพลิเคชั่น Ooca ที่คุณหมอกัญจน์ภัสสร สุริยาแสงเพ็ชร์ ได้ทำขึ้นมาเพื่อให้เป็นแอพพลิเคชั่นสำหรับปรึกษาสุขภาพจิตผ่านออนไลน์ ซึ่งเป็นหนึ่งช่องทางในการแก้ปัญหาที่ได้รับความสนใจอย่างมาก เพราะสามารถทำให้ประชาชนหลายๆ คนเข้าถึงการรักษา และก้าวข้ามผ่านอุปสรรคเรื่องความกลัวและงสถานที่ไปได้

คุณหมอกัญจน์ภัสสร บอกเล่าถึงจุดเริ่มต้นในการริเริ่มสร้างแนวทางการรักษาใหม่ให้กับผู้ป่วย ว่าก่อนจะเริ่มทำแอพพลิเคชั่นขึ้น เธอได้มองเห็นปัญหาว่าผู้ป่วยหลายคนที่ไม่กล้าเข้ามายังโรงพยาบาล เนื่องจากสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาลมีความน่ากลัว ไม่น่าเข้าไป หรืออาจจะทำให้คนที่เข้าไปรู้สึกเหมือนถูกมองว่าไม่ปกติ ลักษณะของสถานที่กับสุขภาพจิตจึงเป็นภาพจำในหัว และสร้างความกลัวในกับผู้ใช้บริการ

 

facebook.com

 

“แต่ Ooca จะทำให้คนกล้าเข้ามาใช้งานมากขึ้น จะช่วยให้คุณได้พบกับจิตแพทย์และคุยกับนักจิตวิทยา โดยที่ไม่คำนึงว่าเขาอยู่ตรงไหน ไม่ได้คำนึงว่าต้องเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่ทำให้เขากลัวหรือเปล่า เพราะว่าเขาสามารถอยู่ที่ไหนก็ได้ที่เขารู้สึกปลอดภัย เขาอยู่ในห้องนอนของเขาก็ได้ที่เขารู้ว่าในห้องนี้จะไม่มีใครมารบกวนเขา และจะไม่มีใครมาล่วงรู้ความลับของเขา เพราะทุกอย่างบนแฟลตฟอร์มคือความลับ”

ทั้งนี้คุณหมอยังได้ยกตัวอย่างโรงพยาบาลที่เป็นมิตร และการออกแบบโรงพยาบาลใหม่ อันสอดคล้องกับการออกแบบด้านสถาปัตยกรรมของอาจารย์ยิ่งยง อย่างโรงพยาบาลรื่นรมย์ในซีรีส์ It’s okay not be okay โรงพยาบาลจิตเวชที่ไม่มีความน่ากลัว เพราะโรงพยาบาลมีต้นไม้ล้อมรอบ มีความสวยงาม และพื้นที่สีเขียวทั่วทั้งบริเวณโรงพยาบาล ทำให้เมื่อเข้าไปภายในพื้นที่นั้นก็จะเกิดความรู้สึกที่ดี และรู้สึกสบายขึ้นได้

 

korseries.com

 

เมื่อการออกแบบสถาปัตยกรรม และการการสร้างแอพพลิเคชั่นได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาจิตใจและร่างกาย แม้จะดูเหมือนเป็นคนละเรื่อง แต่ความรู้ของศาสตร์ต่างๆ กลับสามารถนำมาประยุกต์​ให้กลายเป็นเรื่องเดียวกันได้อย่างแยกไม่ออก เพราะทั้งหมดที่นำมาประยุกต์เข้าไว้ด้วยกันนั้น มีจุดมุ่งหมายไปทิศทางเดียวกัน คือเพื่อรักษาเยียวยาความเจ็บป่วยของคนไข้ ตลอดจนแก้ปัญหาการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่เคยเป็นอุปสรรค

Share :

Tags:

CITY CRACKER

CITY CRACKER

Little crack, hack city.
Close Menu